HERMES NIEUWSBRIEF  OKTOBER 2015

Van de redactie   

De zomer is voorbij, de tijd van rust en retraite, van bezinnen en bezig zijn, van dagdromen en de dag veranderen, van avontuur en actie, van bijkomen en thuiskomen en dan weer over gaan tot de “orde van de dag”.

We oefenen ons beroep uit of zetten er een punt achter, wat een puntkomma is, want we blijven bij en erbij, bij de ontwikkelingen van ons vak, bij de impact van veranderingen op volwassenen en kinderen in gezin, school en maatschappij.

Mensenrechten hebben momenteel onze volle aandacht, gezien de vele vluchtelingen die in Europa om bescherming vragen.

Als het om rechten gaat, mogen kinderen niet het kind van de rekening worden en hebben ze er recht op dat er rekening met hen gehouden wordt.

Op vrijdag 20 november is het de International Dag van de Rechten van het Kind en juist op deze dag organiseert de Langeveldvereniging een studiemiddag, met als thema de machtsstrijd en machtongelijkheid binnen een (v)echtscheiding.

Studiedagen en Nieuwsbrieven kunnen bijdragen aan de inspiratie en motivatie van het Hermeneutische gedachtengoed.

Marianne van Arkel

Truus de Groot

Inge van Kampen

Aankondiging studiemiddag 20 november 2015  

 

De studiedag op 20 november staat in het teken van de Dag van de Rechten van het Kind. Het thema is machtsstrijd versus machtsongelijkheid. Naast een inleiding vanuit juridisch perspectief, bestuderen we een casus, waar een vechtscheiding speelt en kijken we naar het verhaal van het individuele kind vanuit Hermeneutische perspectief.

U kunt zich opgeven via de website. Het wordt een interessante middag met actuele problematiek.

Jaarvergadering juni 2015  

Jaarvergadering van M.J. Langeveld Centrum

Op 12 juni j.l. heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Vereniging voor Hermeneutiek, het M.J. Langeveld Centrum plaats gevonden.

In een ontspannen sfeer heeft de voorzitter, Mr. Ton Weijssenfeld, de vergadering geleid.

De voorzitter memoreert, dat hoewel de vereniging niet in ledental toeneemt, het enthousiasme voor het gedachtegoed van de hermeneutiek van met name de dependanceleden zijn uiting vindt in de twee studiedagen die jaarlijks worden georganiseerd. Hij hoopt dat ook dit jaar de studiedagen succesvol zullen verlopen.

Namens het bestuur heeft de voorzitter aan de vergadering vier vragen voorgelegd met de opdracht na te denken en gedachten te formuleren hier men als lid van de vereniging de toekomst zou kunnen zien; welk doel men zou kunnen nastreven.

Na de pauze heeft Angeline Martin een voordracht gehouden over systemisch werken in +mediation.

Zij legt uit de rol van de mediator en de driehoek liefde, loyaliteit en verbondenheid als basisbetrekking binnen het gezinssysteem. Het gezinssysteem kent een evenwicht op basis van bewuste en onbewuste regels en verwachtingen. Het kan een evenwicht zijn met harmonie of disharmonie.

Basiswetten in het gezinssysteem zijn: erbij horen, recht op een plek. Hoe ook! Hiërarchische ordeningen. Balans van geven en nemen. Het eigen en het groepsgeweten. Verstoring leidt tot parentificatie, triangulatie en andere problemen. Angeline illustreert de dynamiek en de verstoring van bovengenoemd evenwicht en wetten die uitmondt in problemen bij het kind in het gezinssysteem met voorbeelden. Tenslotte vindt zij dat aansluiting bij het hermeneutisch denken ligt bij het niet invullen voor ouders en het meeleven met de ander als basishouding.

Angeline Martin

Boekentip  

Iemand die al een tijdje aan de weg timmert is Myrthe van der Meer (pseudoniem). Zij is een mooie, jonge vrouw die naar aanleiding van  zware depressies  werd opgenomen  op een PAAZ. Zo heet haar boek ook. Ze is in de loop der tijd gediagnosticeerd als iemand met een vorm van autisme, tevens de diagnose manisch-depressief.  Een verbaal begaafde vrouw (ze heeft een master in redacteur/editor) die uitgebreid uit de doeken doet hoe het is om dit allemaal mee te maken. Heel schrijnend! Hallucinaties, wanen, niets wordt haar bespaard .

In haar nieuwste boek “UP” beschrijft ze hoe ze dealt met Asperger en haar leven kent veel downs tussen weliswaar betere periodes door. Intrigerend is wat ze tot slot zegt in een interview in Opzij ( nr.03/2015)  “Geluk is voor watjes”.

Ik denk dat iedereen dit zo af en toe kan beamen, maar met zoveel indringende psychiatrische ervaringen zou dit wel eens heel erg waar kunnen zijn. Boeiend vind ik dat ze zich uiteindelijk toch redt in het leven en bij elke nare periode het vertrouwen heeft dat het ook weer overgaat. Net als de goede periodes ook altijd weer overgaan – misschien wel enger zelfs dan de slechteperiodes.

Aanbevolen!!!! (met dank voor deze tip van Riet)

” Up”  Myrthe van der Meer ISBN 10 9044347209

En verder.....  

*Op vrijdag 9 oktober 2015 organiseert het netwerk Studenten & Starters van de NVO het congres "De Naakte Waarheid", de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

*Op vrijdag 6 november 2015 organiseren de NVO, de Kamer P&O, Garant-Uitgevers en de studievereniging O&A voor het tweede achtereenvolgende jaar de Dag van de Pedagogiek. Deze 2e dag van de Pedagogiek gaat over veilig opgroeien en pedagogisch ingrijpen als veilig opgroeien in gevaar is. Zie voor verdere informatie en aanmelding de website: www.nvo.nl

* Zoals elk voor- en najaar is er weer een nieuwe brochure Studium Generale van de Universiteit van Utrecht ziet er weer geweldig uit:

Het is het podium voor lezingen en debat van de Universiteit Utrecht.

Alles is gratis en toegankelijk voor iedereen. De lezingen worden gehouden in wisselende locaties – vaak in de binnenstad. De link: www.sgu.nl. Trouwens: ook live online te volgen!

De thema's zijn heel gevarieerd en breed. De activiteiten zijn trouwens ook per thema op te zoeken.

Filosofisch Café

Over waanideeën, het lot, moraal in de militaire praktijk en niet-westerse filosofie: een breed palet aan filosofische thema's om onder het genot van een drankje te overdenken.

    Dinsdag 8 sept, 13 okt, 10 nov & 8 dec, 20.00-22.00 uur

Café Hofman, Janskerkhof 17a, Utrecht

Tot slot: Wilt u reageren op deze nieuwsbrief (graag!) of heeft U een tip voor ons: een lezing, studiedag, interessant boek, mooie film of tentoonstelling (allemaal beelden die betekenis krijgen in een context!). Wij houden ons aanbevolen.  Mail dan naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.