HERMES NIEUWSBRIEF  mei 2016

 

Inhoud van deze nieuwsbrief

  1. Aankondiging algemene ledenvergadering MJ Langeveldcentrum
  2. Hermesverkiezing
  3. Beeldcommunicatie bezien vanuit Cognitief Gedragstherapeutisch kader
  4. Verslag van de filmmiddag op 18 maart 2015
  5. Gemengde berichten
  6. Ten slotte

 

Aankondiging Algemene ledenvergadering MJ Langeveldcentrum

De algemene ledenvergadering van het MJ Langeveldcentrum (vereniging voor Moderne Hermeneutiek)  wordt gehouden op 10 juni 2016 van 16.00 uur tot 17.30 uur

De ALV is toegankelijk voor alle (aspirant)leden en wordt gehouden in de

Zuiderkapel, Boslaan 1 te Bilthoven.

De agenda van de vergaderingziet er als volgt uit:

van 16.00 tot 16.45 worden de vergaderstukken (jaarverslagen, begroting ed). behandeld

Ook is er de verkiezing n.a.v. een bij toerbeurt aftredend bestuurslid.

Van 16.45 tot 17.30 zal drs. Gerard Briggeman spreken over onderwijs aan kinderen van vluchtelingen en asielzoekers.

Na afloop is er gelegenheid onder een drankje nog wat bij te praten.

 

Hermes verkiezing

Wij doen aan diagnostiek op hermeneutische grondslag.  Wie was Hermes ook alweer?  De eerste tolk van de geschiedenis volgens Lubbers.  Hermes kon de taal van de Ă©Ă©n vertalen in de taal  (lees ook context) van de ander.  Zo kon hij  de communicatie van goden met goden, goden met mensen en mensen met mensen beĂŻnvloeden en verbeteren.  Hij wordt wel de god van de handel, het overleg en de dieven genoemd.  Inmiddels wordt zijn afbeelding -vermaakt tot logo- ook veel in commerciĂ«le kring gevonden.  Denk aan de HermĂšs van de damestassen, brillen en parfums. 

Hermes tussen

Hij wordt gekenmerkt door een aantal attributen: de gevleugelde helm en de gevleugelde sandalen, en de caduceus –staf waar twee slangen omheen cirkelen.  Deze had hij in ruil voor zijn lier van Apollo weten af te troggelen.  Als hermeneut was hij daar goed in.

Activiteit gevraagd van de lezer

Welke van de onderstaande  Hermes  afbeeldingen zou je in minivorm  (zie hierboven) willen tegenkomen in de nieuwsbrief als overgang van het ene blok informatie naar het andere?

De kandidaten van de Hermes verkiezing:

         
  Hermes 1    hermes 2        hermes 3 hermes 4       hermes 5
A B C D E
         
  hermes 6    hermes 7   hermes 8       hermes 9  hermes 10
F G H I K

Verkiezing.

Maak uw voorkeur bekend  door de letter  voor eerste, tweede en derde plaats van de afbeelding door te mailen naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor de zomervakantie, dus voor 1 juli 2016.

De uitslag wordt vermeld in de eerstvolgende nieuwsbrief, met de plaatsen 1, 2 en 3.
Redactie- en dependance leden zijn niet van deelname uitgesloten.  De meest gekozen afbeelding zal verschijnen in de eerstvolgende nieuwsbrief, als info onderbreker, de tweede plaats gaat naar de nieuwsbrief daarop. 

Veel plezier met kiezen!
Trudy Maaskant
 
 

Beeldcommunicatie bekeken vanuit kader CGT  

Door Alie Stapel ( creatief therapeut) l met medewerking van Angeline Martin ( GZ- psycholoog).

Begin januari 2016 is binnen de Dependance bijeenkomst van het M.J. Langeveld Centrum van gedachten gewisseld over Beeldcommunicatie en de CGT ( cognitieve gedragstherapie). Deze discussie werd gevoerd aan de hand van een casus, waarbij met Beeldcommunicatie werd gewerkt. Binnen deze presentatie werd de behandeling vanuit beide theorieën belicht. Hierbij werd gebruik gemaakt van een tentamen voor de RINOopleiding over vaktherapie en CGT.

Enige punten uit de presentatie en de onderlinge uitwisseling hierover:

Beeldcommunicatie en cognitieve gedragstherapie verschillen van elkaar door een andere start en inhoud van de therapie. In de gepresenteerde casus ( 10 sessies) betrof het een getraumatiseerde jongen van 19 jaar, waarbij ook hechtingsproblematiek speelde. Bij deze cliënt was sprake van grensoverschrijdend gedrag door moeder en seksueel misbruik van hulpverleners.

Binnen de beeldcommunicatieve aanpak werd in de beginfase van de behandeling door de therapeute een projectieve vorm aangeboden. Uit het beeldmateriaal lichtte de jongen een moedervogel en twee jonkies. De beelden waren gedifferentieerd en de betrokkenheid tijdens het maken groot. Deze werden door therapeute geselecteerd als dragend spelbeeld.

Er ontwikkelde zich een verhaal van een moedervogel met haar twee jongen. EĂ©n jonkie wilde naar buiten (uit het nest). Moedervogel hield hem tegen, maar ze merkte niet op dat hij zich uit het nest liet vallen en in de loop van het verhaal kwam nergens naar voren dat ze hem miste.

Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een onveilige hechting.

Dit laat zich zien in het verloop van het verhaal: Het jonkie gaat in het vervolg op zoek naar voedsel en naar een verblijf voor de nacht. Hij was doodop en duidelijk niet voorbereid op de taken waar hij mee te maken kreeg.

Het werd nog moeilijker in het verhaal: Er kwam een uil die contact wilde met het vogeltje. Het jonkie was als de dood en kroop tegen de achterwand van zijn provisorische nachtverblijf, een blikje. Het vogeltje had een goede intuĂŻtie en was (terecht) eerst wantrouwend t.a.v. de uil. Maar het jong had ook angst om te handelen. Hij liet zich wel overreden door de uil om uit het blikje te komen. Het jong kwam zo, tegen zijn intuĂŻtie in, toch uit het blikje en werd onmiddellijk door de uil in zijn snavel geklemd. Het jong werd doodsbang.

Aan cliënt werd door de therapeute gevraagd een ander einde voor dit verhaal te bedenken (rescripting) en daarin bedacht het jong een list. De uil werd met mos naar de opening van het blikje gelokt. Hij trapte er in en kwam vast te zitten in de opening van het blikje.

Daarna genoot het jong van een zonnebad op een plompenblad in de vijver.

Beeldcommunicatie versus CGT:

Bij de beeldcommunicatie is het verbeelden van de gevoelde ervaringen en de context van veel belang en is een uitgebreide anamnese altijd nodig. Bij de CGT is dat veel minder aan de orde. Ook de samenwerkingsrelatie verschilt. De bewerking van het denken, doen en voelen in therapie gaat op een andere manier. De Beeldcommunicatie werkt “down – top”; CGT werkt “top – down”.

Vanuit de CGT bezien wordt het vogeltje blootgesteld aan de angst en vindt er exposure van de angst plaats. Binnen de Beeldcommunicatie is er sprake van een vogeltje, dat verzeild raakt in een beangstigende ervaring, omdat de moeder niet de veiligheid garandeert. De gevoelservaring van het vogeltje (en daarmee wel van de jongen) wordt heel zichtbaar in de tekening: het vogeltje is klein en weerloos. Er is geen moeder die hem te hulp komt. Bij de Beeldcommunicatie wordt de angst gedeeld en gementaliseerd.

Binnen de CGT is het dominante schema veranderd van: het depressieve fenomeen (door de onveilige hechting) naar een coping stijl: er alleen op uitgaan en heel weerbaar zijn.

Probleem bij de diagnostiek conform de CGT: de relationele en gevoelswaarden worden onderbelicht, niet in eerste instantie meegenomen in CGT. De CGT komt niet direct bij de gevoelswaarde van de angst ( of een andere emotie). Beelden laten veel meer van de ervaring zien. Bij de Beeldcommunicatie komen de gevoelswaarden en de relaties wel naar voren en worden beide meegenomen in de behandeling.

De discussie na de bespreking van de casus was verrijkend.

Alie Stapel.

 

Verslag filmiddag 18 maart 2016

We zagen de film: Seymour: an introduction, van Ethan Hawke.

De middag startte met een inleiding door Trudy Maaskant en Gerard Briggeman.

De opdracht voor de deelnemers was: Wie, wat, waar en hoe is Seymour?filmmiddag mrt 16 Trudy

Wat herken je, wat betekent dit voor jou en wat draagt de muziek bij.

Na het bekijken van deze indrukwekkende documentaire, hebben we in tweetallen bekeken, hoe je de beelden van deze film diagnosticeert aan de hand van het schema: Wie, wat, waar en hoe. En wat doet de muziek speciaal bij jou. Het schema werd op een formulier uitgebreid toegelicht.

Wat doet deze film ons: Seymour gaat over een pianist van, in de film 87 jaar, die vroeger als zeer begaafde concertpianist optrad en ook in de oorlog in Korea muziek verzorgde voor de soldaten. De documentaire is ontstaan uit een min of meer toevallige ontmoeting van Ethan Hawke met Seymour Bernstein. Ethan raakte onder de indruk van deze man. Seymour had 37 jaar niet meer in het openbaar gespeeld. Hij had angst voor optreden, maar heeft in die tijd aankomende (concert) pianisten voor opgeleid. Wat ons allen direct opvalt, is de bijzondere warme persoonlijkheid, zijn muzikale hartstocht, zijn verbinding van muziek met levensvreugde en zijn levensvisie en zijn hartstocht voor het lesgeven. We zien een zeer bevlogen pianist, die met veel intensiteit luistert naar en gericht is op zijn leerlingen. Hij straalt tevredenheid uit. Hij heeft veel humor en heeft als levensmotto dat harmonie en uitdaging in de muziek altijd voelbaar moeten zijn (keep the intensity going!) zoals ook in het leven zelf. Hij vertelt dat in voor hem muziek het aardse leven met het religieuze ervaren verbindt. Hij bedoelt niet de verbinding aan een specifieke religie: “Religie”, zegt hij, “is betekenis los van ons, maar als een spirituele ervaring. Dit verbindt ons mensen en geeft het leven een durende inhoud”.filmmiddag mrt 16

Wie: een authentieke man, die muziek centraal heeft in zijn leven en die met zijn talent en liefde voor de muziek levenswijsheid en levensvreugde doorgeeft. Hij zegt: “Ik ben bijna een monnik; Ik ben graag alleen. Mijn leven is gewijd aan de muziek. Zo heb ik contact met het spirituele reservoir van het leven. Muziek is de gevoelsmatige verbinding tussen mij, mijn emoties en de ander. De gevoelige verbinding met allerlei levensaspecten”.

Wat: een 87 jarige concertpianist. Jood van oorsprong. Creatief, intelligent en begaafd. Wat gezet, maar smaakvol gekleed. Vrijgezel.  Op relatie gericht. Oogt soms nerveus. Hij vertelt over oude wrok: Zijn verleden doet vermoeden dat er een miskenning is geweest van zijn muzikale identiteit door zijn vader. Er is een verlangen in zijn leven. Hij geeft veel en ze komen graag bij hem halen. Hij geeft 37 jaar les en masterclasses. Ook is hij dol op dieren en schrijft boeken en muziek. ( Psychologisch zou je deze verleden ervaringen kunnen verbinden met zijn levenskeuze van nu. Maar dat blijft speculatief.)

Hoe: charismatisch en gericht op contact. Ook een vechter in zijn muzikale streven. Hij wil excellent zijn en studeert zeer hard. Is streng voor zichzelf Hij is authentiek, niet conformistisch. Hij heeft afscherming nodig van de buitenwereld om een kwetsbaar zelf ( de verleden ervaringen?) te beschermen en stelt zijn leven in dienst van de muziek (war for my art) en brengt dit hartstochtelijk naar buiten, naar zijn leerlingen. Hij is contactvol en authentiek.

Waar: in New-York, op een(groot) eenkamerappartement, warm ingericht: Weens aandoend. Een huis ogend als een cocon. Voelt zich hier nu op zijn plek. Ook heeft hij een huis buiten de stad met zijn geliefde dieren (zie youtubeSeymour Bernstein: His Relationship With All Living Creatures). Hij woont alleen en leeft voor zijn kunst en het overdragen ervan.

Gezien vanuit stadia van de ontwikkeling, geformuleerd door de psycholoog Erik  Erikson bevindt hij zich in de fase van de psychologische ontwikkeling, die Erikson beschrijft als ‘integriteit tegenover wanhoop’; Bij Seymour is er sprake van ervaren rust en integriteit. Hij blikt met rust en berusting terug naar het verleden, waar het leven hem niet altijd heeft gespaard en voelt zich tevreden en zich rijk in het heden. Zijn ogen stralen dat ook uit.

Beeld: een charismatische man: We zien bij hem iemand die op deze leeftijd en hoge mate van wijsheid en ego-integriteit heeft bereikt. Een gelukkig mens met de mensen om hem heen. Maar, en dit is meer een veronderstelling,  de film gaat over het hier en nu. Het vroeger niet op zijn plek zitten is voelbaar. Hij heeft de huidige harmonie alleen moeten bevechten door zich los te maken uit zijn verleden.

Wat is de betekenis voor onszelf: een levensvisie om oud te worden. Gevoel van zo wil ik ook leven en ook muziek maken. Een harmonische verbinding tussen eigen talent en het contact-verrijkende ervan met de ander. Leven is laveren tussen concentratie en plezierige ontspanning.

Truus de Groot.

 

Gemengde  berichten

Summer University Psychoanalyse:

In de zomer van 2016 wordt voor de derde keer een Summer University Psychoanalyse gehouden voor Nederlandse en Vlaamse studenten en andere geĂŻnteresseerden. Gerenommeerde sprekers, allen praktiserend als psychoanalyticus, zullen de centrale psychoanalytische onderwerpen de revue laten passeren.

Zie bijgaand flyer van deze Summer University.

 

Studiedag Neurofilosofie  Vrije Academie:

“Jij die mij ik maakt”; filosoferen over ik en de ander

Het thema vaan deze studiedag die binnenkort wordt gehouden in Amsterdam, Den Bosch en Zwolle, is ontleend aan een boektitel van Huub Oosterhuis, een treffende samenvatting van het werk van Emmanuel Levinas (1906-1995).

Het inzicht dat mensen niet alleen elkaars levensverhaal beĂŻnvloeden, maar zelfs mede creĂ«ren wordt nader uitgewerkt, onder het motto “we zijn wezens die constant veranderen en zichzelf al verhalend uitvinden”.

Info: https://www.vrijeacademie.nl/5181/uitgebreid-zoeken/studiedag-neurofilosofie

Oproep voor foto’s MJ Langeveldcentrum:

We vinden het leuk om een fotobestand aan te leggen. Heb je nog foto’s van activiteiten in de loop der jaren van het Langeveldcentrum ( of daarvoor!) dan zouden we het heel erg op prijs stellen als je die op wil sturen naar onze webmail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag met vermelding van: jaar, plaats, activiteit en degenen die erop staan.
Alvast bedankt!

 

Ten slotte   

Stellen wij het op prijs als de lezer van de Hermes  ook kopij  opstuurt en ons opmerkzaam maakt op onderwerpen die de aandacht verdienen en eventueel in de volgende Nieuwsbrief geplaatst kunnen worden.

U kunt mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De redactie:

Marianne van Arkel

Truus de Groot

Inge van Kampen.