Speerpunt gehandicaptenzorg

Stel je voor dat je als ouder jouw kind, van welke leeftijd ook, moet toevertrouwen aan de zorg van een instelling.
Wat ben je dan gelukkig als het terecht komt in een gemeenschap die gericht is op gezamenlijkheid, zelfstandigheid en zelfontplooiing.

Sociotherapie biedt perspectieven aan de huidige individueel gerichte zorg binnen een leefgemeenschap.
Zal jouw kind er huiselijkheid, veiligheid en geborgenheid vinden?

Hermeneutiek geeft mensen begrip voor zichzelf, hun historie én voor elkaar om in goede verstandhouding te kunnen leven.
En als jouw kind in zo'n gemeenschap in het nauw geraakt, omdat het er zijn plaats niet kan vinden, of deze door processen binnen het netwerk dreigt te verliezen?

Netwerkregistratie is nodig als check en zicht op correctiemogelijkheden van de onderlinge verstandhouding, om de kwaliteit van het bestaan te garanderen.
Voor verstandelijk beperkte mensen die in een gezinsvervangende woonsituatie verblijven, lijken deze methodes samen noodzakelijk.