Speerpunt onderwijs

Om een indruk te krijgen van de activiteiten van deze werkgroep kunt u een artikel lezen dat verscheen naar aanleiding van de studiedag op 23 maart 2002. De studiedag had de titel: Een kind in de ogen kijken.

Wat is er met dat kind? is de lezing die Gerard Briggeman op deze dag gaf. Hij is orthopedagoog en werkzaam bij het samenwerkingsverband "Weer Samen Naar School" (WSNS) te Rotterdam. De lezing gaat over het signaleren en herkennen van problemen met kinderen in de dagelijkse praktijk.

Diagnostiek vanuit de school-begeleiders optiek is de lezing van Bas de Koning. Hij is pedagoog en directeur van de schoolbegeleidingsdienst te Maartensdijk.


Het artikel "Een kind in de ogen kijken"is tevens verschenen in het blad Foss-Taal. De Foss is een landelijke ouderorganisatie, een bundeling van oudergroepen, al of niet verbonden aan scholen voor slechthorende kinderen en/of kinderen met spraak-taalmoeilijkheden.